วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เข้ามารู้จักกันหน่อยน่ะ

ชือ บุายา เรืองฤทธิ์ ม.5/6 เลขที่30
ชือเล่นมุก หรือที่รู้จักกันว่าน้องหรือพี่ชบา
อายุ16 บ้านเลขที่1 ม.3 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
งานอดิเลข นั่งเล่น ฟังเพลง ดูหนัง เดินเที๋ยว ชอบปิ่ง
สถานะ โสด